Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke
Menüü

TÄNUKIRI
INNOVE SA
juuni 2018

TÄNIKIRI
Ida-Viruma lasteaedade
laulu-ja tantsupisu Mäetagusel
3. 06. 2018


TÄNUKIRI
EESTI OLÜMPIAAKADEEMIA`lt
18.05.2018

TÄNUKIRI
TÖÖINSPEKTSIOON`ilt
laste joonistuste eest
näitusele "Minu Tulevikutöö"
14.12.2017

TÄNUKIRI
SA INNOVE` lt
raulolu-uuringus osalemast
juuni 2017

TÄNUKIRI
KOOLINOORTE  LOOMEMAJA`LT
Meeldiva koostöö eest
aprill 2018


TÄNUKIRI
K-JÄRVE KESKLINNA PÕHIKOOL`ilt
Olümpiamängudes osalemise eest
jaanuar 2018


TÄNUKIRI
K-J KULTUURIKESKUSELT
VIRU KELLUKE 2017
12.oktoober 2017

TÄNUKIRI
EV 100 TEL SÜGISJOOKS
22. SEPTEMBER 2017

TÄNUKIRI
IDA-VIRUMAA LASTEAEDADE
LAULU-JA TANTSUPEOL
osalemise eest
04. juuni 2017

TÄNUKIRI
TEL LIIKUMISHOMMIK
11. november 2017  

 Fotod: T. Lantova


MAI- TÖÖKUSEKUU              
VÄÄRTUS – TRADITSIOONID

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
2. mai
2. mai
Lavastus lastele
Fotograaf 15.00
õpetajad lastele
lapsed
3. mai Evakuatsiooniõppus koostöös päästeametiga lapsed, personal, päästekomando
7. mai  Lillenäituse avamine kõik rühmad
10. mai Pedagoogiline nõukogu pedagoogid
9. mai
 
10.00  Emadepäeva kontsert
16.30  Emadepäeva kontsert
1. rühm
4. rühm
11. mai
14. mai
16.00 Emadepäeva kontsert
10.00 Emadepäeva kontsert
3. rühm
2. rühm

14. mai
07. mai
17. mai
 

16.30 Lastevanemate koosolek
16.30 Lastevanemate koosolek
16.30 Lastevanemate koosolek
 
4. rühm
2. rühm
1. rühm
18. mai

 
Koostöö koolidega: Olümpiamängud Slaavi Põhikoolis  10.00
 
3. rühm

 
21. mai Koostöö koolidega: kontsert Kunstide Koolis 3. rühm
23. mai Hoolekogu koosolek 17.00  hoolekogu liikmed
24. mai

 
Kohtla-Järve linna lasteaedade laulu-ja tantsupidu 9.45
 
3. ja 4. rühmad

 
25. mai 
Lõpupidu: 
13.30 - jalutuskäik linnaparki "Vilistaste kohta" mälestussildi paigaldamine
14.00 - aktus Koolinoorte Loomemajas
 
3. rühma lapsed, lapsevanemad, personal
 
10. mai
mai
7-11. mai
EV-100 puu istutamine lasteaia õuealale
Huviring "3 D modelleerimine"
EV-100 näitused "Lilled meie ümber" 
kõik rühmad
7. a lapsed
kõik huvilised
mai


1. juuni


3. juuni
 
Liikluskalender: Kaotad minuti-võidad elu!
www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee

Lastekaitsepäev. Asfaldijoonistuste päev lasteaias.

Ida-Virumaa lasteaedade laulu-ja tantsupidu Mäetagusel
lapsevanemad
lapsed

kõik rühmad


3. rühm
 


APRILL - SÜDAME JA KEVADPÜHADE KUU              
VÄÄRTUS – ETTEVÕTLIKUS, JULGUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
02. aprill
03. aprill
Lihavõttepüha tähistamine saalis
Südamekuu: miniloengud lastele "Südamele tervislik"
kõik rühmad
kõik rühmad
04. aprill


04. aprill
Südamekuu: jalutuskäik linnaparki "Tervislik kõndimine"

Jalgpallitrenn Kohtla-Järve  Spordimajas
lapsed, lapsevanemad, personal

3,4 rühmad
05. aprill Südamekuu: tegevused rühmades "Kuidas töötab süda" kõik rühmad
09. aprill Südamekuu: südameplakati valmisatmine kõik rühmad
10. aprill Südamekuu: südamed meie lasteaia õuealal! kõik rühmad
11. aprill Südamekuu: matkarada lastele kõik rühmad
12. aprill Sisekoolitus "Meisterdamine: uued tehnikad ja materjalid" õpetajad
13. aprill
 
Südamekuu: tervislik väljasõit Toila
 
personal
 
17. aprill Teater lastele  10.00 1,3,4 rühmad
17. aprill Südamekuu: pallimängud saalis  1,2 rühmad
20. aprill
19. aprill
Südamekuu: tervislik jooks linnapargis
Südamekuu üritus koos lastevanematega
1,3,4  rühmad
1 rühm
18. aprill

20. aprill


23. aprill

24. aprill
25. aprill
02. mai
27. aprillaprill
 
Koosolek uutele lastevanematele 16.00

Ülelinnaline lahtine tegevus "Muusikateraapia lasteaias" 9.30

Lasteaia sisekoolitus "Rahvapärimuslikud mängud õues"
Südamekuu: pallimängud linnapargis
Südamekuu: kardiotreening personalile
Teater õpetajatelt lastele 11.00
Südamekuu: tervislik väljasõit Toila (liikumismängud, tervislik jooks, kõndimine)


EV-100. Foto, kompositsioonide ja laste kunstitööde näitused teemal "Lilled meie ümber"
õpetajad, direktor

linna lasteaedade muusikaõpetajad

pedagoogid

3,4 rühmad
personal
lapsed
1,3,4 r. lapsed, lapsevanemad, personal.
lapsed,
lapsevanemad,
personal.
teisepäevad
kolmapäevad
reeded
TEL Kohtla-Järve Jäähallis uisutamistreeningud 13.00-14.30  3. rühma poisid
aprill Liikluskalender: Eelkõige - turvalisus!
www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad

MÄRTS –    TEATRIKUU               
 VÄÄRTUS – KOOSTÖÖ

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
06. märts
07. märts
TEL. Talvine tervisepäev õues koos lastevanematega 
Linnavalitsuses näituse külastus
1,3,4 rühmad
3,4. rühmad
07. märts Pedagoogiline nõukogu pedagoogid
07. märts Hoolekogu koosolek   17.00 hoolekogu liikmed
08. märts Muusikaline pidu „Tüdrukute päev” 1,3,4 rühmad
12. märts Liikluskasvatus: väljasõit Jõhvi politseijaoskonda liiklustuppa 3. rühm
14. märts EV-100. Emakeele luulehommik 1,3,4 rühmad
19. märts TEL. Koostöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga: loengud, mängud lastele tervistedendava valdkonnast 9.50 1,3,4 rühmad
21. märts Teater lastele   10.00 1,3,4 rühmad
22. märts EV-100. Ülelinnaline lahtine tegevus teemal „Minu kodulinn” (Bee-Bot, Ozo-Bot, 3 D pliiatsid) 9.15 3. rühm
linna lasteaedade õpetajad
27. märts TEL. Mänguline spordipidu kõik rühmad
02. mai
28. märts
Õpetajate lavastus lastele 
Lastevanemate koosolek, külalisena Erakool Intellekt
kõik rühmad
3. rühm
märts Avatud näitused EV-100:
* laste kunstitööde näitus „Eestimaa 100”
* näitus „100 lille Eestile!”
soovijad
teisepäevad
reeded
TEL Kohtla-Järve Jäähallis uisutamistreeningud 13.00-14.30  3. rühma poisid
märts Liikluskalender: Lase rong mööda!
www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad

 VEEBRUAR –   MINU EESTIMAA, SÕBRAKUU                    
 VÄÄRTUS – SALLIVUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
 veebruar Avatud näitused EV-100: esmaspäev, teisipäev, neljapäev 15.00-17.30
* laste kunstitööde näitus „Eestimaa 100”
* käsitöönäitus „Kingitused Eestile”
* näitus „100 lille Eestile!”
 
lapsed
lapsevanemad
personal
01. veebruar EV-100 TEATER „Sipsik” 15.20 lapsed
07. veebruar
11. veebruar
TEL seminar Sillamäe lasteaias Rukkilill
TEL. K-Järve Jäähallis uisutamine 11.00
liikumisõpetaja
personal
14. veebruar Sõbrapäev kõik rühmad
15. veebruar Vastlad kõik rühmad
16. veebruar

21.veebruar
 
Koolitus: ELIIIS INFOSÜSTEEM

Koostöö koolidega: K-Järve Kesklinna Põhikooli õpilased esinevad lasteaias EV-100
pedagoogid


3. rühm
22. veebruar Eesti Vaabariigi 100 juubeli tähistamine saalis 1,3,4 rühmad
06. märts TEL. Talvine tervisepäev õues koos lastevanematega 10.30
 
lapsed
lapsevanemad
personal
veebruar Rühma sisetegevused EV-100!
 (raamatu koostamine)
kõik rühmad
teisepäevad
reeded
TEL Kohtla-Järve Jäähallis uisutamistreeningud 13.00-14.30  3. rühma poisid
veebruar Liikluskalender: Valgusfoori tuled!
www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad

 
JAANUAR – TALVERÕÕMUDE KUU                       
 VÄÄRTUS – LAPSEST LÄHTUV, PROFESSIONAALSUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
10. jaanuar Koostöö koolidega: Olümpiamängud Kesklinna Põhikoolis 10.00 3. rühm
11. jaanuar Ettendus Koolinoorte Loomemajas 10.15 3,4. rühmad
12. jaanuar Lasteaia üritus. Kuuse ära saatmine kõik rühmad
17. jaanuar TEL. EV – 100. Lumememmede allee kõik rühmad
23. jaanuar TEL. Kaalikapäev kõik rühmad
24. jaanuar Pedagoogiline nõukogu pedagoogid, direktor
25. jaanuar TEL. Väljasõit Toila kelgutama 3,4 rühmad
31. jaanuar

31. jaanuar
Linna Lasteraamatukogu külastamine

TEL meeskonna koosolek 11.00
3. rühm

TEL meeskond
25. jaanuar EV-100:
* laste kunstitööde näitus „Eestimaa 100”
* käsitöönäitus „Kingitused ja meened Eestile”
* näitus „100 lille Eestile!”
 
lapsed
lapsevanemad
personal
teisipäevad
neljapäevad
TEL Kohtla-Järve Spordihallis jalgpallitreeningud 11.00 ja 11.30 3 ja 4. rühmad
teisepäevad
reeded
TEL Kohtla-Järve Jäähallis uisutamistreeningud 13.00-14.30  3. rühma poisid
jaanuar Liikluskalender: Ettevaatust, lumehanged! 
www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad

 DETSEMBER – JÕULUKUU                        
 VÄÄRTUS – LOOVUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
05. dets.
06. dets.
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Päkapikumaa lastele kell 10.30 4. rühm
3. rühm
05. dets. Kohtla-Järve laste raamatukogu külastamine 10.30 3. rühm
6. dets.
13. dets.
18. dets.
Päkapikud jooksevad    09.00
Päkapikud jooksevad    09.00
Päkapikud jooksevad    15.00
Päkapikud ja lapsed
15. dets. Koostöö Kunsti Kooliga: Kohtla-Järve Kunsti Kooli lapsed esinevad lasteaias 15.30 3 ja 4. rühm
19. dets. Veski Mati jahust keeksikeste küpsetamine kõik rühmad
20. dets. Jõululaat avatud:
10.00-12.00 ja  15.00-18.00
lapsed, lapsevanemad, personal
20. dets.
 
 
 
21. dets.
JÕULUPEOD:
Jõulupidu   09.15
Jõulupidu   10.00
Jõulupidu   16.15
Jõulupidu   16.15
 
2. rühm
1. rühm
4. rühm
3. rühm
detsember Laste kunstitööde näitus „Kuusepuu, ku kaunis sa oled!” lapsed, lapsevanemad, õpetajad
detsember
teisepäevad
reeded
TEL Kohtla-Järve Jäähallis uisutamistreeningud 13.00-14.30  3. rühma poisid
detsember Liikluskalender:  turvavöö! www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee lapsevanemad
lapsed
õpetajad

 
NOVEMBER – TURVALISUSE KUU                       

 VÄÄRTUS – TURVALISUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
01. november
 
EV-100 Veski Mati kingitus lasteaiale -
leivajahu: lapsed küpsetavad leiba
kõik rühmad
 
01. november
 
Hoolekogu koosolek 17.00
 
hoolekogu liikmed,
lasteaia direktor
13. november

 
Lasteaia turvaline keskkond. Märgistame ohtlikuid kohad  ruumides ja õuealal. õpetajad, lapsed

 
2. november EV-100  fotod lapsed, lapsevanemad
6. november 9. november 15.00     Fotograaf lasteaias (jõulud)
09.00       Fotograaf lasteaias
lapsed
 
 
10. november
10. november
08. november
Isadepäeva peod:
1. rühm   16.00
3. rühm   17.00
4. rühm   16.30
lapsed, lapsevanemad
rühmaõpetajad, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja
01-13. november Fotonäitus „Minu isa”
Kunstitööde näitus „Kallis isa”
lapsed, õpetajad
15. november Planetaarium „Liikluse tähestik” 1,3,4 rühmad
17. november KIK projekti „Seened ja ravimtaimed meie ümber” õpimapide valmistamine 3,4 rühmad
29. november

23. november
 
Pedagoogiline nõukogu

Koosröö koolidega: Kadrisandid Slaavi Põhikoolist, keelekümblusklass
pedagoogid

1,3,4 rühmad
 
24. november

 
Koostöö lasteaedadega: Mardi- ja Kadrisandid Kukruse Tuvikese lasteaiast meil külas Lasteaed Tuvike
Lasteaed Pääsuke
 
28. november
 
Koostöö tööinspektsiooniga:
Napo lasteaias
3,4 rühmad, Napo
 
29. november
 
Liikluskasvatuse (turvalisuse kuu) ühine üritus õues (iga lapsele helkur!) kõik rühmad
 
30. november
 
Kunstitööd näitusele „Kuusepuu, kui kaunis sa oled!” lapsed,lapsevanemad, personal
november
 
Rühmade sisetegevused turvalisuse kuu raames õpetajad, lapsed, lapsevanemad
november
teisepäev
reede
TEL Kohtla-Järve Jäähallis uisutamistreeninud 13.00-14.30
 
3. rühma poisid

 
november Liikluskalender:  turvavöö! www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee lapsevanemad
lapsed
õpetajad

OKTOOBER – HEA ÕPETAJA KUU, SÜGIS-JA TERVISE KUU                        
 VÄÄRTUS – TERVIS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
3. oktoober TEL  Tervishoiutöötaja miniloengud lastele „Terved hambad” kõik rühmad
4. oktoober
7. oktoober
Õpetajate päev
Väljasõiduseminar "Uurime traditsioone"
õpetajad
personal
10. oktoober
11. oktoober
Teater „Zihhorka” 10.00
TEL. Liikumishommik Ahtme spordihallis
1,3,4 rühmad
3. rühm
12. oktoober Linnaüritus „Viru Kelluke 2017” 3. rühm
12. oktoober Lasteaia sisekoolitus „Koostöö arendamine pedagoogilises kollektiivis” pedagoogid
direktor
19. oktoober

19. oktoober
 
TEL üritus „Porgandijooks” linnapargis 

Päästekomando lasteaias. 10.00
Projekt " Tulest targem"
1,3,4 rühmad

3,4 rühmad
04. oktoober Väljasõit Kauksi Looduskeskusesse 9.00. KIK projekt  "Seened ja ravimtaimed meie ümber" 3. ja 4.  rühmad
23. oktoober

25. oktoober
Sügispidu

Slaavi Põhikoolis jalgpallitrenn
kõik rühmad

3,4 rühmad
25. oktoober Lasteaia TEL meeskonna koosolek TEL liikmed
01. november Hoolekogu koosolek 17.00 hoolekogu liikmed
direktor
oktoober Näitus „Turvaline lasteaed” lapsed, lapsevanemad, õpetajad
oktoober


oktoober
teisipäeviti
neljapäeviti
Liikluskalender:  helkur võib päästa elu! www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee


TEL Kohtla-Järve Jäähallis uisutamistreeningud 13.00-14.30
 
lapsevanemad
lapsed
õpetajad

3. rühma poisid

 


SEPTEMBER – TERETAMISE KUU


 VÄÄRTUS -    VIISAKUS, AVATUS
NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
 
14.09.2017
20.09.2017
19.09.2017
13.09.201
7
LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD:
1 rühm   16.45
2 rühm   16.30
3 rühm   17.00
4 rüh
m   16.30

lapsevanemad, õpetajad,
direktor

 
01.09.2017 Teadmistepäeva tähistamine 1,2,3,4 rühmad
20.09.2017 Liikluskasvatus. Jalgrattapäev 1,3,4 rühmad
10.09.2017 Kohtla-Järve Järve linnaosa päevad. K-J Kultuurikeskuse platsil lapsed, lapsevanemad
personal
04.10.2017 KIK projekt - väljasõit Kauksi Looduskeskusesse 9.00 3.,4. rühmad
22.09.2017


27.09.2017


13.09.2017


28.09.2017

26.09.2017

21.09.2017

TEL Sügisjooks 100m  10.00

Tööinspektsiooni laste joonistuste näitus  teemal "Minu töö tulevikus"


Pedagoogiline nõukogu


Personali koosolek

Teater "Haned-luiged" 10.00

TEL. Väljasõit Toila 9.00

3. rühm

pedagoogid
lapsed


pedagoogid


personal

lapsed

3,4 rühmd
27.09.2017 Näitus "Sügis meie ümber" Lapsed, lapsevanemad, õpetajad
18.09.2017 Laste kunstitööde näitus "Turvaline lasteaed" lapsed
lapsevanemad
õpetajad
september liikluskalender  www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee lapsed, lapsevanemad,
õpetajad
 


Eesti English Русский
 

 
https://www.ev100.ee/et/100-lille-eestilehttp://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/3332-effektivnoe-obuchenie-estonskomu-yazyku


http://www.lasteaed.net/2015/10/04/lasteaias-paasuke-toimus-traditsiooniline-jalgrattapaev/#more-8390 


http://www.killerkott.org/kotikonkurss/


http://www.lasteaed.net/2016/02/22/kohtla-jarve-lasteaia-paasuke-tervisepaev-koos-vanavanematega/
http://www.lasteaed.net/2016/03/18/8806/#more-8806

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-29/4646-2016-10-15-23-51-39

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/4771-prazdnovanie-kadri-dnya

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-29/4646-2016-10-15-23-51-39

http://rus.err.ee/v/virumaa/b99a61c8-241c-425c-a814-a0c17dbf8e41/v-kokhtla-yarve-sozdali-mesto-dlya-vstrechi-vypusknikov


https://www.youtube.com/watch?v=hcLBBthP4ug


https://www.youtube.com/watch?v=zFUIOm_p1xc


https://www.youtube.com/watch?v=Wlk_OIE7gAI


https://www.youtube.com/watch?v=TNCH605SLYI

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-29-01-48-37/5194-2017-04-11-14-25-18


https://www.youtube.com/watch?v=IvrOt_8flh8


https://www.youtube.com/watch?v=Mhr730QSBBg

https://youtu.be/Z6Y_XPMcClY


http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/5215-rabota-po-proektu-v-detskom-sadu-lastochka

https://www.youtube.com/watch?v=3beoZL_5tZk


https://www.youtube.com/watch?v=rBiZHo0EZlU

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-v-kohtla-yarve-proshel-xv-prazdnik-pesni-i-tanca-doshkolnikov?id=78340390


http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/5332-2017-05-31-15-36-45

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/5350-puteshestvie-po-rige

https://www.youtube.com/watch?v=r8dYRWgfYFE

https://www.youtube.com/watch?v=0OupZH81r0s

https://www.youtube.com/watch?v=XElsKm1fsMU

https://www.youtube.com/watch?v=0LXWqhxyEKk

http://kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/5975-lastochka-otmechaet-stoletie-estonii

http://kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-37/6040-den-zdorovya-v-detskom-sadu-lastochka

https://www.youtube.com/watch?v=U0HgZBxAWqU

http://kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/6058-nash-lyubimyj-gorod

http://kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/6126-2018-04-23-13-59-01

http://www.veskimati.ee/tanukiri-kohtla-jarve-lasteaialt-paasuke/

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/6267-o-pitanii-v-detskom-sadu