Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke
Menüü

TÄNUKIRI
Ida-Virumaa
Rajaleidja 
20.12.2018

Koolitusluba
nr 9.5-8/18/7495

TÄNUKIRI
Kooolinoorte Loomemaja
02.10.2018

TÄNUKIRI
INNOVE SA
juuni 2018

TÄNIKIRI
Ida-Viruma lasteaedade
laulu-ja tantsupisu Mäetagusel
3. 06. 2018
  

 


Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke teiseks koduks lastele alates 1961 aastast.

Meil töötab neli rühma. Kaks vene õppekeelega  ja kaks  osalise keelekümblusega rühma. Osalise keelekümbluse rühmas korraldab üks õpetaja õppe- ja kasvatustegevusi vene keeles, teine eesti keeles.

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku, oleme liitunud projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed", Lego Wedo Robotika ja 3 D modeleerimine.

Lasteaia Pääsuke eripära on asukoht: paikneme tiheasustusega elamurajoonist, autode heitgaasidest ja olmemürast eemal ning lasteaia lähedal asuvad kultuurikeskus, koolinoorte loomemaja ja linnapark. Suur ja ilus õueala võimaldab laste õuesoleku aega sisustada rikkalikult ning mitmekesiselt.
Lastele on loodud soodsad õppe-, kasvu- ja mängutingimused : igas rühmaruumis on arendavad mängud, eale vastavad raamatud ja eri liiki konstruktorid. Rühmaruumides ja kabinettides on tehnilised õppevahendid, sealhulgas makid, telerid, printerid, videomakid, muusikavahendid, arvutid, projektorid ning Smart-tahvel.
Lasteaia arendav keskkond soodustab lapse emotsionaalset heaolu, annab talle enesekindluse ja turvalise  tunde. Mõnus keskkond ning usaldusväärsed suhted pedagoogide, laste ja lapsevanemate vahel on loonud hea mikrokliima. Kõik laste tegevused toimuvad mängulises vormis, kasutatakse rohkesti erisuguseid arendavaid õppevahendeid.
Tugisüsteemidest on korraldatud logopeediline abi. Lisaks on laste päralt ka eesti keele, muusika- ja liikumisõpetajad. 

Seega meie maja kollektiiv on olnud aastaid stabiilne ja ka omavahelised suhted on sõbralikud ja teineteist toetavad.

Lapse toidukulu päevamaksumus alatest 01.09.2018: sõimerühm – 1.60 eurot päevas lasteaiarühm – 1.80 eurot päevas.
Lasteaia lahtiolekuaeg: 07.00 - 18.00.
Lasteaia telefon: 33 444 00, mob. 53490870
Lasteaia aadress: Keskallee 34, Kohtla-Järve.
Lasteaia e-mail: paasuke@kjlv.ee       
 
Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus
https://www.kohtla-jarve.ee/lasteaiad
 


 

Eesti English Русский