Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi  Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke direktori ametikoha täitmiseks.

Võtame tööle direktori, kelle ülesandeks on tagada lasteasutuse tulemuslik töö, vastutada lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kooli asukoht: Keskallee 34, 30321, Kohtla-Järve linn, Ida-Virumaa .

 Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • Kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
  • Eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

Kandideerijatel esitada:

  1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
  2. elulookirjeldus (CV);
  3. esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
  4. visioon asutuse arenguvõimaluste kohta ja motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
  5. kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel tuleb esitada C1-taseme keeleoskust    tõendav dokument või selle koopia.
  6. muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

 

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märksõnaga „Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke direktor" saata e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus, CV ja visioon ja motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke direktor" aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

 Dokumentide esitamise tähtaeg: 15. detsember 2023. a.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.


Lugupeetud lapsevanem!

Alates  07.11.2023. a. ei ole kasutuses Kohtla-Järve Lasteaias Pääsuke lauatelefon numbriga +372 334 4400. 

Palume edaspidi helistada: 

direktor tel. +372 5349 0870 

majandusjuhataja tel. +372 54500230

tervishoiutöötaja tel. +372 54500230

laohoidja tel. +372 53226300

Tere tulemast meie kodulehele!

Lugupeetud lapsevanem!


Seoses miinumpalga tõusuga (725 eurot) 1. jaanuarist 2023 tõuseb ka vanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr ühe lapse kohta, milleks on 36,25 eurot kuus.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41  § 2

https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv

Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100% so 36,25 € , teise lapse eest 50% 18,125 € ulatuses ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata. (Kohtla-Järve Linnavolikogu 24.septembri 2014.a. määruse nr 41 muutmine)


                                                                                                                                      
Lasteaia hoonesse ligipääsetavus erivajadusega/puudega inimestele:

Sisenedes lasteaia territooriumile jalakäijate väravast puuduvad liikumist raskendavad takistused (äärekivid, erikõrgustel tasapinnad).  On tagatud ligipääs hoonesse ja siseruumides liikumine 1.korrusel, vajadusel abistab asutuse töötaja.

Teisele korrusele viivatel treppidel asuvad käsipuud kahel erineval kõrgusel.                                                                                                                                                                  

Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

https://www.kohtla-jarve.ee/lasteaiad

 

Kontakt

Svetlana Kollo
Direktori kt.

Tel.: 53490870
Vastuvõtu aeg: kolmapäev 10.00-18.00
kokkuleppel

Lasteaia lahtiolekuaeg: 07.00 - 18.00.

 

Lasteaia teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn.

Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

https://www.kohtla-jarve.ee/lasteaiad

Kontaktvorm

Keskallee 34, 30321 Kohtla-Järve

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

53490870