Meie meeskond

Svetlana KolloDirektori kt.
Haridus: Kõrgharidus
Tel. 53490870
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Vastuvõtu aeg: kolmapäev 10.00-18.00
Jelena IvanovaLogopeed
Haridus: Kõrgharidus (MA)
Vastuvõtu aeg: kolmapäev 15.00-17.00
Zosja StantšikTervishoiutöötaja
Vastuvõtu aeg: 8.00-10.00 Tel.54500230
Zosja StantšikMajandusjuhataja
Vastuvõtu aeg: 10.00-16.00 Tel.54500230
Tatjana MarkovaLiikumisõpetaja
Haridus: Õpib Tartu Ülikoolis
Irina DubovaMuusikaõpetaja
Haridus: Keskeriharidus (õpib Tartu Ülikoolis)
Svetlana GaponLaohoidja
Vastuvõtu aeg: 8.00-12.00 Tel.53226300

Rühmad

1 Rühm

Svetlana PavlenkovaÕpetaja
Haridus: Keskeriharidus
Heli MooselÕpetaja
Haridus: Kõrgharidus
Oksana LoorandÕpetaja abi
Olesya NovikovaKokk
Andrei OssipovMajahoidja, administraator

2 Rühm

Jelena ŠemeljovaÕpetaja
Haridus: Kõrgharidus
Natalia KaryaginaÕpetaja
Haridus: Kõrgharidus (MA)
Lukretsia JärvEestikeelne rühmaõpetaja
Haridus: Kõrgharidus (MA)
Jelena GnevtšinskajaÕpetaja abi
Svetlana SemtsenkovaKokk

3 Rühm

Jelena VallitÕpetaja
Haridus:Kõrgharidus
Tatiana UdalovaAbiõpetaja
Haridus: Kõrgharidus
Jevgenia IvanovaÕpetaja abi
Valentina GrigorjevaPuhastusteenindaja, köögitööline
Merle RenzerAsjaajaja

4 Rühm

Tatjana MoskovtsevaÕpetaja
Haridus: Kõrgharidus (MA)
Svetlana LisinaAbiõpetaja
Haridus: Kõrgharidus (MA)
Natalia BrusnitsinaEestikeelne rühmaõpetaja
Haridus: Kõrgharidus
Svetlana MedvedevaÕpetaja abi

Ajalugu

Lasteaed on ehitatud 1961.aastal. Lasteaed asub Kohtla-Järve linnas, Järve linnaosas. Lasteaias on rühmaruumid, muusikasaal, direktori, tervishoiu, majandusjuhataja, logopeedi kabinetid ja teised ruumid. Lasteaias töötab neli rühma, kohtade arv on 79.  

Õppetöö lasteaias algab 1.septembril ja kestab 31.augustini. Lasteaias on 4 rühma, millest kaks rühma on osalise keelekümbluse rühmad vene kodukeelega lastele. Osalises keelekümblusrühmas korraldab üks õpetaja õppe-kasvatustegevusi eesti keeles ja teine vene keeles. 2021/2022 õppeaastal liitus lasteaed projektiga " Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas". Projekti liideti kaks rühma, kus üks õpetaja tegeleb lastega eesti keeles ja teine emakeeles.   Kõik pedagoogid toetavad rühmades eesti keele õpet lastele. Meie lasteaias on traditsioon tähistada rahvuslikke pühasid:  Eesti Vabariigi sünnipäev, vastlapäev, jõulud, lihavõttepühad, nelipühad. Nende tähistamine tekitab huvi tähtpäevadega seotud rahvakommete vastu. 

Alates 01.08.2024.a  toimub eestikeelsele õppele üleminek kõigis lasteaia rühmades.

Meie väärtused

Meie jaoks on oluline:

Kaasaegsus ja areng – mitmekesistame õppevõimalusi läbi tänapäevaste digivahendite ning nüüdisaegse õpikäsituse rakendamise.

Lapsest lähtumine  – soodustame lapse omaalgatust ja pakume lapsele parimat võimalikku keskkonda lähtudes tema eakohasest arengust, individuaalsetest vajadustest ning erisustest.

Koostöövaimsus – väärtustame meeskonnatööd ning erinevate huvigruppide kaasamist ühiste eesmärkide nimel tegutsemisse.

Ühtehoidmine – hoolime üksteisest, oleme sõbralikud ja lugupidavad suurtesse ja väikestesse, mis loob ühtehoidva ja ühistel väärtustel toimiva kogukonna.

Keskkonnasäästlik ning tervislik eluviis  - suhtume ümbritsevasse loodust säästvalt ning tugevdame oma tervist süües puhast toitu ja  õues tegutsedes ning mängides.

Rahvakultuuri säilitamine väärtustame, hoidame ja anname edasi Eesti kultuuripärandit läbi rahvuslike traditsioonide ja kultuurisündmuste.

 

Mission

Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke missiooniks on luua koostöös lastevanematega terviklik arengukeskkond nii lastele kui ka täiskasvanutele. Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Visioon

Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke arendab lapsi soodsas õpi- ja kasvukeskkonnas, kus väärtustatakse laste loovust, tervislikku ja aktiivset elustiili ning kus laps tunneb end oodatuna, armastatuna ja turvaliselt.

Moto

Võtame vastu armastusega, saadame ära uhkusega!

Lasteaia eripära

Lasteaia eripära on asukoht: elamurajoonist, autode heitgaasidest ja mürast eemal, läheduses asuvad Kohtla-Järve Kultuurikeskus, Koolinoorte Loomemaja ja linnapark. Lasteaial on suur ja ilus õueala, mis pakub rikkalikult võimalusi laste õuesolekuaega mitmekesiselt sisustada ja korraldada õuesõpet. Alates 2008. aastast kuulub lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga 01.09.2014. Alates 01.09.2015 on meie lasteaiast metoodikaga liitunud kaks rühma – Võlurid ja Jaaniussid. Alates 2013. aastast  lastel on võimalus osaleda LegoWedo robootika  huviringis ja kasutada 3D tehnoloogiat. Õppekeskkond on varustatud mitmekülgsete ja kaasaegsete õppevahenditega. Õppetegevuse korraldamisel kasutatakse projektipõhist õppemeetodit, mis võimaldab hoida laste huvi õppimise ja loomingu vastu võimalikult kõrgel tasemel.  Õppe-kasvatustegevuse suunaks on lapsest lähtuv õpetamine läbi kogemusliku ja uurimusliku tegevuse, kaasates ka IT-vahendeid.   Oleme liitunud Rohelise Kooli programmiga. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult.  https://paasukelasteaed.blogspot.com/2023/03/20222023-oppeaastal-liitusime-proektiga.html?m=1

Lasteaed kasutab võimalust rikastada laste toitu soodsa koolipiima ja lastele tasuta jagatava koolipuuviljaga, neid toetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. 
Meie lasteaed osaleb üle-eestilises rahvatervise kampaanias Taimne Teisipäev. Programm toetab õpilaste tervislike toitumisharjumuste kujunemist haridustee osana.    https://taimneteisipaev.ee/koolid-ja-lasteaiad

Keelekümblus

Keelekümblus on õppeviis, mis toetab mitmekeelsuse kujundamist – laps omandab võõrkeele ilma emakeelt kahjustamata.

Eesti lasteaedades rakendatakse kolme keelekümbluse mudelit

 • Täielik keelekümblus.
 • Osaline keelekümblus.
 • Kahesuunaline keelekümblus.

Keelekümblus on kakskeelse hariduse rikastav õppevorm, selle üks eesmärke on anda lastele nii emakeele kui ka eesti keele funktsionaalne oskus.

Keelekümbusprogrammi üldeeesmärgid:

 • eesti keele kõrge funktsionaalse oskuse arendamine
 • vene keele valdamine eakohasel tasemel
 • eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine

Põhimõtted

 • Üks inimene - üks keel
 • Rääkivad seinad (info, sõnavara,visuaalne tugi)
 • Õpetaja on õpetatava keelekandja või valdab õpetatavat keelt kõrgel tasemel
 • Õpetaja saab aru laste emakeelest
 • Rõhk on aktiivsel suhtlemisel õpitavas keeles
 • Keelt õpitakse igapäevases elulises kontekstis loomulikult suheldes
 • Õpitu korduv kasutamine teadmiste kinnitamiseks
 • Mõlemad keeled on võrdsed!

Oluline on teadmine, et lapsevanemad ei pea valdama eesti keelt ja ei pea kodus eesti keelt õpetama. Koostööd lapsevanema ja lasteasutusega on tõhus, kui lapsevanem suhtub toetavalt võõrkeele õppevormi ning suhtleb ja loeb oma lapsega juturaamatuid omas ema keeles.

Eestikeelsele haridusele üleminek

Kiusamist vaba lasteaed

Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt „Kiusamisestvaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.Programmi viivad üheskoos ellu Haridus-ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotisaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Huvitegevus lasteaias

 • Robootika
 • Ujumine

Järelevalve

Haldusjärelevalvet teostab Haridus-ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond

https://www.hm.ee/et/kontakt?tid_with_depth%5B0%5D=160

Haldusjärelevalve teostaja:
Haridus- ja Teadusministeerium
kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088;
e-posti aadress:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
telefon: 735 0222

Teenistuslikku järelevalvet teostab Kohtla-Järve Linnavalitsus

https://www.kohtla-jarve.ee/uldinfo